^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Mamy swoją nową "Rybaczówkę"

IMG 8818IMG 8822IMG 8823IMG 8827IMG 8830IMG 8843IMG 8844
 
 
 
 
 
Dla Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” środa, 28 listopada, to bardzo ważny dzień i na pewno zostanie utrwalony w Kronice Stowarzyszenia i historii.
W tym dniu dokonano otwarcia, oddania do użytku i poświęcenia nowo wybudowanej „Rybaczówki” u zbiegu ulic: Malinowej i Czechowickiej.
Punktualnie w samo południe prezes SW KKK Roman Sas przywitał przybyłych na tą uroczystość zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Gmina Bestwina Jerzego Stanclika z radnym Romanem Pacygą, wójta Artura Beniowskiego, księdza Macieja Pszczółkę, kierownika Referatu Służb Technicznych Mariusza Szlosarczyka, inspektora Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Piotra Łypa, dyrektora GOK Grzegorza Bobonia, inspektora nadzoru budowlanego Tadeusza Kwiatkowskiego, prezesa LKS Przełom Kaniów Grzegorza Wieczorka, sołtysa Marka Pękalę, wykonawców budowy – Joannę i Roberta Ochalów - Proecology Buildings oraz prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” Zdzisława Byloka i Barbarę Stepek - dyrektor Biura w LGR „Bielska Kraina”. Prezesowi Stowarzyszenia Wędkarskiego towarzyszyli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Edward Góra, Józef Jakubiec, Janusz Niemiec, Wiesław Jaszek i Jerzy Zużałek.
Chociaż władze Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” w styczniu 2019 roku zakończą swoją pierwszą czteroletnią kadencję, to jednakże wędkarze obchodzić będą piękny Jubileusz 40-lecia, ponieważ są spadkobiercami i kontynuatorami Sekcji Wędkarskiej przy LKS „Przełom” Kaniów, która powstała 1979 roku. Roman Sas przypomniał historię powstania Sekcji i Stowarzyszenia oraz okoliczności powstania pomysłu budowy „Rybaczówki”. Zaznaczył, że będzie ona nie tylko siedzibą Stowarzyszenia, ale służyć będzie również mieszkańcom, planuje się bowiem prowadzić w niej szkolenia, pokazy, warsztaty i spotkania plenerowe mające na celu promowanie wędkarstwa, rybactwa, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ekologii i produktów regionalnych, zresztą pomysłów jej wykorzystania może być wiele, a przecież są jeszcze plany dalszego zagospodarowania działek, na których stoi budynek.

Stowarzyszenie zakupiło gotowy projekt budynku, a dla potrzeb wędkarzy dostosowała go firma Inwest-Bud. Przetarg na budowę wygrała wspomniana wyżej firma Proecology Buildings, zaoferowała najniższą cenę, a na dodatek na własny koszt dokonała wielu ulepszeń, które podnoszą wartość i funkcjonalność budynku.
W 2017 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej pod nazwą: „Budowa "Rybaczówki" jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR.” Jego wartość kosztorysowa wynosiła 388 619,41 zł, wykonawca zaoferował, że wybuduje go za 308 tys. Stowarzyszenie posiadało własne środki w wysokości 150 tysięcy zł, reszta pochodziła z dofinansowania ze środków unijnych.
W kwietniu wbito pierwsze paliki wytyczające miejsce posadowienia budynku i przystąpiono do realizacji zadania.  
Aby jednakże te pierwsze paliki i przysłowiowe łopaty było można wbić przedeptano mnóstwo ścieżek i „wyczyszczono” mnóstwo klamek. Przychylność wójta i Rady Gminy, starostwa powiatowego, nieoceniona pomoc pracowników Lokalnej Grupy Rybackiej, Urzędu Marszałkowskiego, jak również pomoc sponsorów i wreszcie własna również praca części członków Stowarzyszenia zaowocowały powstaniem pięknej wizytówki Stowarzyszenia. Przed prezesem Romanem Sasem jeszcze mnóstwo pracy i to bardzo trudnej i odpowiedzialnej, bo rozliczenie całego projektu, a kto kiedykolwiek miał do czynienia z takim zadaniem ten wie, że jest to droga przez mękę i niejedną osobę doprowadziła do siwizny na skroniach.
Budynek składa się z sali spotkań, biura, łazienki, kuchni, zaplecza gospodarczego – razem 96 metrów kwadratowych, przed budynkiem i z boku budynku jest już położona kostka brukowa, na co Stowarzyszenie również zdobyło środki unijne.
Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Maciej Pszczółka, wzniesiono lamkę szampana, prezes Roman Sas złożył gorące podziękowania wszystkim, którzy wspierali go w dążeniu do powstania „Rybaczówki” i pokonaniu wszystkich etapów począwszy od samego wyboru projektu, potem jego adaptacji, projektu zagospodarowania działki, załatwieniu umowy użyczenia działek, ponieważ właścicielem terenu jest Urząd Gminy, następnie pisaniu wniosku i wszelkich uzgodnień, a po otrzymaniu dofinansowania zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu, a kiedy wznoszono budynek i przygotowywano go już do otwarcia za pracę fizyczną, której efekty można właśnie podziwiać. Serdeczne podziękowania popłynęły w stronę państwa Ochal, którzy od siebie dołożyli kilka pozycji, które nie były ujęte w kwocie dofinansowania, a znacznie poprawiły funkcjonalność budynku. Prezes wspomniał również o kilku sponsorach, którzy sfinansowali, m.in. krzesła, żaluzje w oknach i kominek, który ogrzewa pomieszczenia.
W podziękowaniu za wsparcie przy budowie „Rybaczówki” prezes Roman Sas wręczył wszystkim obecnym pamiątkowe odznaki.
Wniosek złożono o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych, jej tytuł to: „Budowa "Rybaczówki" jako obiektu promującego turystyczno-rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR”, a celem było: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy i propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu, a także podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z rybactwem poprzez budowę "Rybaczówki".”