^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Zmiana w Regulaminie, terminy przyjmowania opłat

logoIV Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski w dniu 27 stycznia 2019 roku przyjęło jednogłośnie nowe brzmienie pkt. Regulaminu:
3. Każdy czynny członek Stowarzyszenia ma prawo zaprosić gościa do wędkowania na jego sprzęcie i stanowisku za wyjątkiem czynnych wędkarzy Stowarzyszenia, osób wykluczonych ze Stowarzyszenia, jak również czasowo objętych zakazem wędkowania. Złowione ryby należy wpisać do kalendarzyka zapraszającego.
3 a. Nie mogą zostać wydane „karty na okaziciela” osobom wykluczonym ze Stowarzyszenia, jak również czasowo objętym zakazem wędkowania.

 

Postanowiono również, że nie będzie mozliwości zakupu drugiego kalendarzyka po wyczerpaniu limitu 25 okazów wpisanych do podstawowego kalendarzyka.

 

Ustalono następujące terminy przyjmowania wpłat na zezwolenia'2019:
Sobota - 9 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00
Niedziela - 24 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00
Sobota – 2 marca w godzinach od 9:00 do 12:00
Niedziela - 17 marca w godzinach od 9:00 do 12:00
Sobota – 30 marca w godzinach od godz. 16:00 do 19:00 - nabór nowych członków.
Wpłaty przyjmowane będą w nowej Rybaczówce.