^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Prelekcja w Rybaczówce

IMG 6777IMG 6779We wtorek, 14 maja, w nowej Rybaczówce Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp królewski” im. A.Gascha odbyła się prelekcja pt.: „Zachowania i działania proekologiczne w trakcie uprawiania sportu wędkarskiego.” Prelegentami byli Janusz Niemiec i Tomasz Gibas. Zwrócili uwagę, między innymi na następujące aspekty:
Uprawianie wędkarstwa jest dosyć popularne i powszechne, ponieważ temu zajęciu można oddawać się od dzieciństwa do późnej starości, bez względu na płeć i warunki materialne. Hobby to jest nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu czy sportową rywalizacją w czasie zawodów wędkarskich, ale uczy także, jak postępować nad wodą i chronić przyrodę, aby zachować jej walory dla przyszłych pokoleń.
Między innymi dlatego wiele uwagi powinniśmy poświęcać najmłodszym adeptom sztuki wędkarskiej, zaszczepiać im działalność Stowarzyszenia Wędkarskiego i przekazywać informacje o dorobku Stowarzyszenia i jego patronie ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Młodzież powinna choć trochę obcować z naturą, aby zrozumieć, że człowiek to jej integralna część. Z praktyki wiadomo, że np. organizowane przez Stowarzyszenie zawody wędkarskie dla dzieci są już jednym ze sposobów zdobywania wiedzy o środowisku przyrodniczym i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny – są tym magnesem, który przyciąga do wędkarstwa i obcowania z naturą młode pokolenia Polaków. Wiele z tych osób jest później cenionymi, zaangażowanymi działaczami i wychowawcami kolejnych pokoleń młodych adeptów wędkowania.    
Innym przykładem działań proekologicznych jest organizowanie kilka razy w roku sprzątań akwenów wędkarskich i zwracanie uwagi wypoczywającym nad wodą o konieczności przestrzegania zasad i norm, które regulują sprawę ochrony środowiska naturalnego.