^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" - absolutorium i plany na przyszłość

 

 

 

 

 

Na niedzielę, 19 stycznia br., członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” wyznaczyli sobie termin V Walnego Zebrania, podczas którego podsumowali 2019 rok oraz wyznaczyli cele i zadania na przyszłość.
Prezes Roman Sas, pełniący również rolę przewodniczącego Zebrania, przywitał wszystkich przybyłych do Domu Strażaka w Kaniowie członków Stowarzyszenia, chętnych do zasilenia jego szeregów oraz gości: radnego gminnego, prezesa OSP Kaniów, Grzegorza Owczarza, prezesa LKS Kaniów, Grzegorza Wieczorka, sołtysa, Marka Pękalę oraz redaktora Magazynu Gminnego, Sławomira Lewczaka. Na listę członków wpisało się 101 osób, na listę gości 12.
Uczczono chwilą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia oraz Jacka Gruszkę, który zapewniał nagłośnienie wszystkich poprzednich zebrań.
Zebranie było okazją do wręczenia statuetek „Wędkarz Roku’2019”. A odebrali je: Ryszard Kwak – pierwsze miejsce, drugie miejsce zajął Adrian Michulec, trzecie Janusz Niemiec.
Młodzieżowym Wędkarzem Roku został Marcin Strempel. W klasyfikacji bierze się pod uwagę udział we wszystkich zawodach wędkarskich organizowanych przez Stowarzyszenie i zajęte w nich miejsce. Więcej zdjęć TUTAJ


W podziękowaniu z kolei za zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia wręczono brązowe, srebrne i złote odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski””. Jak podkreślił prezes, Roman Sas, takie odznaki to tylko namiastka podziękowań, jakie powinny trafić do wyróżnionych, swoją pracą zasługują oni bowiem na pewno na dużo więcej. Przypomniał, że część członków SW KKK oraz osób, które wspierają Stowarzyszenie odebrała wyróżnienia i podziękowania w trakcie Święta Karpia. W czasie Zebrania odznaki odebrali:
złote: Erwin Iwanicki, Bogusław Górka,
srebrne: Janusz Niemiec, Dominik Malinowski, Waldemar Pindel, Jerzy Zużałek, Jaszek Wiesław,
brązowe: Kazimierz Janik, Kazimierz Maroszek, Ksawery Soczek, Kazimierz Łątka, Błażej Firganek, Tomasz Godula, Tomasz Gibas, Krzysztof Żywczok, Artur Dorobisz, Marek Tomanek, Ochal Robert.
Obecne na Zebraniu Państwo Joanna i Robert Ochalowie, właściciele firmy, która wybudowała nową Rybaczówkę, wręczyli prezesowi pamiątkowy album – kronikę z budowy Rybaczówki.
Odbierając album prezes podziękował i wyraził nadzieję, że ten prezent będzie zaczątkiem kroniki, jakiej chciałby, aby powstała i dokumentowała działalność Stowarzyszenia, a wcześniej Sekcji Wędkarskiej przy LKS Kaniów. Stowarzyszenie jest jedną z największych organizacji w powiecie, jest rozpoznawalne nie tylko w gminie, powiecie, województwie, ale również poza ich granicami i trzeba dokładać wszelkich starań, aby tego dorobku 40-lecia nie zniweczyć.
Swoje sprawozdania z działalności SW KKK składali kolejno: prezes, Roman Sas – z działalności Zarządu Stowarzyszenia, wiceprezes, Dominik Malinowski - z gospodarki hodowlanej, skarbnik, Jerzy Zużałek – finanse, Jan Olek – Komisja Dyscyplinarna, Krzysztof Żywczok – Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna poinformowała o kontrolach w trakcie roku nie tylko gospodarki finansowej, ale także hodowlanej i wniosła o przyjęcie wszystkich sprawozdań oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. Wnioski te w formie uchwał przyjęto jednogłośnie.
Zarząd w pełnym składzie i w obecności Komisji Rewizyjnej spotkał się 8 razy, dodatkowo członkowie Zarządu pełnili w każdy wtorek między 17:00 a 19:00 dyżury w Rybaczówce i cieszyły się one sporą frekwencją ze strony członków SW KKK. Z kolei praktycznie w każdą sobotę poświęcano czas na prace fizyczne na rzecz Stowarzyszenia.
W 2019 roku przeprowadzono cykl 7 zawodów wędkarskich, 8 akcji porządkowania terenów wokół akwenów (zbierania śmieci), 3 razy zorganizowano czyszczenie rowów doprowadzających wodę do akwenów i stawów hodowlanych. Wraz z Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowano Święto Karpia, Stowarzyszenie brało czynny udział w Świątecznej Zbiórce Żywności oraz Dożynkach Gminnych.
Dla podniesienia swojej wiedzy i kompetencji członkowie SW KKK brali udział w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach z zakresu rozwoju branży rybackiej, dobrostanu, hodowli, a także korzystania z unijnych środków pomocowych. Wszystkie realizowane przez SW KKK projekty zostały zrealizowane i rozliczone:
- budowa Rybaczówki – koszt 307 tys., dofinansowanie – 150 tys.,
- zagospodarowanie terenów wokół Rybaczówki – koszt 39 tys., dofinansowanie – 34 tys.,
- cykl 8 zawodów wędkarskich – koszt – 31 tys., dofinansowanie – 24 tys. Przekazując tę informację prezes, Roman Sas, złożył podziękowania skarbnikowi i sekretarzowi SW KKK, Jerzemu Zużałkowi, za ogrom pracy wykonanej przez niego przy składaniu wniosków, a następnie ich rozliczeniu. Podkreślił, że tego rodzaju praca nie jest widoczna na zewnątrz, ponieważ jest wykonywana w zaciszu domowym, przed komputerem, wymaga również wyjazdów do odpowiednich urzędów, o czym mało kto wie, ale efektem jest pozyskanie 208 000 zł unijnych środków.
Dzięki przychylności Urzędu i Rady Gminy Bestwina wybudowano ogrodzenie działek wokół Rybaczówki.
Zarząd postanowił sfinansować prace nad wydzieleniem i utwardzenie parkingów dla wędkarzy, w znacznym stopniu ograniczono parkowanie na tych parkingach przez osoby postronne, zwłaszcza w sezonie letnim, poprzez zabudowę słupów i założenie łańcuchów oraz wydawanie członkom SW KKK zezwoleń na wjazd.
Na bieżąco prowadzono, poza akcjami sprzątania, wycinkę obumarłych drzew i krzewów oraz poprawiano ich estetykę, remontowano kosze na śmieci oraz kładki i przepusty.
Podstawowym działaniem była również hodowla własna ryb. Obejmowała ona przygotowanie stawów do obsady kroczkiem, a więc wcześniej wapnowanie, następnie karmienie i zapobieganie chorobom, naprawa i konserwacja niezbędnego sprzętu, obkaszanie stawów, na końcu odławianie i wpuszczanie dorosłych ryb do akwenów.
Jak wynika ze sprawozdania Dominika Malinowskiego Stowarzyszenie zasiliło akweny wyhodowanymi przez siebie rybami w ilości:
karp – 4 405 kg, amur- 432 kg, sandacz- 43 kg, szczupak – 145 kg, karaś – 1500 kg.  Oprócz własnej hodowli dokonano również zakupów i tym sposobem w sumie do akwenów, na których wędkują członkowie Stowarzyszenia trafiło:
- karp – 7 555 kg, amur – 432 kg, sandacz – 43 kg, szczupak – 145 kg, karaś – 1500 kg.
W sumie do akwenów wpuszczono 9 675 kg ww. gatunków ryb.
W ramach wystąpień gości Grzegorz Wieczorek, prezes LKS Kaniów, złożył wszystkim życzenia na 2020 rok, nawiązał do ubiegłorocznych obchodów Jubileuszu 70 – lecia LKS i zaprosił ponownie do udziału w Święcie Sportu w 2020 roku, które odbędzie się w tym roku 4 lipca.
Sołtys, Marek Pękala, podziękował za dbałość o akweny i czystość wokół nich, za udział Stowarzyszenia w Świątecznej Zbiórce Żywności, za organizację Święta Karpia i udział w Dożynkach Gminnych. Wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że Rada Sołecka nie posiada środków, aby wspomagać działalność SW KKK, ale również nadzieję, że być może to się zmieni, kiedy zostanie utworzony fundusz sołecki.
W trakcie dyskusji i wolnych wniosków członkowie Stowarzyszenia postanowili, że:
 - należy zapisywać w kalendarzyku zabieraną z łowiska „białą rybę” w ilości minimum 2 kg i maksimum 5 kg – przyjęto jednogłośnie,
- dopuszcza się używanie chwytaka w miejsce podbieraka przez spinningujących – przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się,
- można wędkować w nocy na wałku rozdzielającym „Oczko” od stawów hodowlanych – przyjęto przy 6 głosach przeciw,
- zarybiać akweny większymi okazami i w większej ilości drapieżnikami - prezes wyjaśnił, że Zarząd będzie czynił starania, aby tak się stało, ale dotychczasowa praktyka pokazywała, że trudno jest pozyskać drapieżnika zgodnie z tym wnioskiem,
- wprowadzić górny wymiar szczupaka na 90 cm, sandacza na 80 cm i okonia na 35 cm przy dolnym jego wymiarze 20 cm – przyjęto jednogłośnie,
- ograniczyć przyjęcia do Stowarzyszenia – prezes wyjaśnił, że Zarząd zawsze rozpatruje każde podanie i do tej pory to się sprawdzało, więc nie jest zasadne uchwalanie takiego ograniczenia, tym bardziej, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na działalność Stowarzyszenia – zebrani przyjęli ten argument i odrzucili wniosek,
- rezygnacja z hodowli – odrzucono przy 2 głosach za i 2 wstrzymujących się,
- założenie Sekcji Spinningowej – zaakceptowano, ale musi powstać regulamin i określone zasady działania takiej Sekcji, co pozostawia się do opracowania wnioskodawcom,
- wprowadzenie limitu rocznego zabieranych z łowisk drapieżników do 5 sztuk – przyjęto przy 3 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się,
- zabieranie ze stanowiska resztek po wypalonych papierosach – oczywistym jest, że każdy wędkarz zobowiązany jest do pozostawienia po sobie stanowiska w nienagannym stanie.
Terminy przyjmowania opłat, harmonogram sprzątania i terminy zawodów wędkarskich:
Zaplanowano terminy przyjmowania wpłat za zezwolenia:
- 8 lutego – sobota w godzinach od 16: do 19:00,
- 23 lutego – niedziela od 9:00 do 12:00,
- 7 marca – sobota w godzinach od 16: do 19:00,
- 22 marca – niedziela od 9:00 do 12:00.
24 marca odbędzie się zebranie Zarządu dotyczące przyjęć nowych członków, a 31 marca w godzinach od 17:00 do 19:00 przyjmowanie wpłat od nowych członków.
Ustalono terminy sprzątań i zawodów wędkarskich oraz innych prac:    
25 stycznia od godz. 9:00 – porządkowanie linii brzegowej nad akwenem nr 6 od strony Rybaczówki,
28 marca – czyszczenie rowu doprowadzającego wodę od strony Bestwiny do Kaniowa – odpowiedzialny i nadzorujący – Tomasz Godula.

Sprzątania Zawody wędkarskie
18 kwietnia 25 kwietnia - Wiosenne
  30 maja – Dla Dzieci – Dzień Dziecka
20 czerwca 21 czerwca – Otwarte Drużynowe
  27 czerwca - Nocne
25 lipca 26 lipca – Drużynowe
8 sierpnia 22 sierpnia – Święto Karpia
29 sierpnia  
26 września 3 października - Jesienne

Pilnowanie stawów hodowlanych odbywać się będzie od września do połowów.
Po przedstawieniu ww. informacji przewodniczący Zebrania, prezes SW KKK, Roman Sas, podziękował wszystkim za udział w Zebraniu, złożył życzenia na rozpoczęty rok i zakończył V Walne Zebranie.