^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Budujemy mostek na akwenie "Miasteczko"?

img 20200301 135819Kilku członków SW KKK zgłosiło propozycję wybudowania kładki nad przesmykiem (na zdjęciu) na akwenie „Miasteczko” tak, aby można było przejść na środkowy wałek wprost od ul. Batalionów Chłopskich (zlokalizowanego tam parkingu).

W związku z powyższym prosimy osoby, które mogłyby wesprzeć ten pomysł czy to swoją pracą, czy też (co bardzo ucieszyłoby wszystkich) materiałami koniecznym do budowy takiego mostku o zgłaszanie się i deklarowanie rodzaju pomocy.