^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

SW KKK LogoZarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski" informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w niedzielę, 5 lutego, o godz.10.00 w Domu Strażaka OSP Kaniów.

Z uwagi na ważność Zebrania, dokonywanych na nim wyborów oraz podejmowaniu decyzji co do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia Zarząd apeluje o liczny udział członków Stowarzyszenia w Zebraniu.

Zgodnie z §11 Statutu Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia ma obowiązek brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, w tym uczestniczyć w walnych zebraniach.

1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w §11 ust. 1. może być ukarany przez jedną z następujących kar:
1) Upomnienie.
2) Cofnięcie zezwolenia na wędkowanie na okres od 1 - ego miesiąca do 1 - ego roku.
3) Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Proszę o obecność wędkarzy, którzy zajęli piersze trzy miejsca w klasyfikacji na Wędkarza Roku'2022:

1. Tracz Marcin
2. Kłaptocz Szymon
3. Łuczkowski Józef