^ Do góry

Walne zgromadzenie 2013

Zarząd Sekcji wędkarskiej na lata 2013 - 2014

Kierownik Sekcji Wędkarskiej: Sas Roman
Zastępca kierownika:              Adamiec Jan
Skarbnik:                               Góra Edward
Gospodarz:                            Iwanicki  Erwin
Zastępca skarbnika i organizator zawodów:  Godula Tomasz
Pozostali Członkowie Zarządu: Kóska Józef, Górka Bogdan, Malinowski Dominik, Gęszka Józef, Kołodziejczyk Jerzy.  
Skład Komisji rewizyjnej: Zużałek Jerzy, Ryszka Wacław, Niemiec Janusz

 

                       Zezwolenia na 2013 r.

 Jeśli ktoś z Kolegów wędkarzy nie zdążył z opłatą Zezwolenia
na wędkowanie w Sekcji w Kaniowie z powodu choroby lub pilnych wyjazdów
proszę dokonać opłaty w dniu pierwszego sprzątania 20.04.2013 r. na terenie RYBACZÓWKI .

Terminy zawodów wędkarskich w 2013 r.:
Wiosna - 01.05.2013 akwen: "6" i "2"
Lato, zawody nocne - 29.06.2013 akwen: "Miasteczko"
Zawody drużynowe - 27.07.2013 akwen: "6" i "2"
Zawody z okazji Święta karpia - 17.08.2013 akwen: "Miasteczko"
Zawody Jesień 2013 - termin zostanie podany