^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Gościliśmy krwiodawców na akwenie nr 6

W sobotę, 15 czerwca, na prośbę Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina udostępniliśmy nasz akwen nr 6 do przeprowadzenia Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich dla krwiodawców z rejonu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
Członkowie naszego Stowarzyszenia Wędkarskiego włączyli się czynnie w pomoc w organizację tych zawodów: przygotowali stanowiska, ugotowali świetny gulasz węgierski i brali również udział w samych zawodach. Od razu napiszę: z sukcesem.
Janusz Niemiec nie dał żadnych szans swoim kolegom z innych klubów honorowych dawców krwi i na wagę położył 9,26 kg ryb, w tym kilka karpi. Drugie miejsce zajął Józef Łuczkowski - 6,81 kg, w tym pięknego karpia o wadze ponad 3,5 kg, dzięki któremu odebrał statuetkę za złowienie największej ryby – Big Fisha, a trzecie miejsce przypadło Kazimierzowi Łątce, który złowił 3,88 kg ryb.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina przesyła serdeczne podziękowania: Januszowi Niemcowi, Arturowi Dorobiszowi, Tomaszowi Gibasowi, Jackowi Januszowi, Krzysztofowi Horodeńskiemu, Maciejowi Tycowi, Konradowi Rychcie, Łukaszowi Gielacie i Danielowi Ramzie za wszelką pomoc w organizacji zawodów, a prezesowi Romanowi Sasowi i wójtowi gminy Bestwina, Grzegorzowi Boboniowi za udostępnienie terenu, obecność i ciepłe słowa skierowane do krwiodawców.

Jerzy Zużałek, prezes Klubu HDK PCK złożył podziękowania sponsorom: Massive Baits, Bogmar S.C. Bogusław Hulboj Marcin Hulboj, Urzędowi Gminy Bestwina, Kontakt Simone oraz Stowarzyszeniu Wędkarskiemu „Kaniowski Karp Królewski” za użyczenie akwenu, przygotowanie stanowisk, udostępnienie miejsca na przygotowanie posiłku oraz sędziowanie.