^ Do góry

Stowarzyszenie wędkarskie

Karty "na okaziciela" na akweny 1 i 4

Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski’ informuje, że posiada w sprzedaży w cenie 20 zł/doba karty wędkarskie „na okaziciela” uprawniające do połowu wraz z członkiem Stowarzyszenia na wyznaczonych brzegach akwenów 1 i 4.
Sprzedaż kart „na okaziciela” prowadzą Roman Sas i Jerzy Zużałek, należy wcześniej umówić się telefonicznie: 505 106 649 (Roman); 501 309 859 (Jerzy).
Regulamin połowu ryb - karta dla okaziciela:
1. Osoba korzystająca z karty dla okaziciela zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” na dany rok.
2. Wędkowanie można prowadzić tylko po wykupieniu zezwolenia, jest ono ważne jedną dobę.
3. Dopuszcza się wędkowanie tylko na akwenie Nr 1 i 4 od strony północnej (zgodnie ze szkicem – linia brzegowa zaznaczona kolorem niebieskim i czerwonymi kropkami). Wędkować można na dwie wędki (lub jeden spinning).
4. Okaziciel karty może wędkować tylko pod bezpośrednim i stałym nadzorem zapraszającego – członka Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”. Członek SW KKK może zaprosić więcej osób i wykupić więcej zezwoleń, wszystkie osoby muszą wędkować w zasięgu wzroku nadzorującego wędkarza – członka SW KKK.
5. Karta dla okaziciela nie uprawnia do zabierania ryb z łowiska. Dopuszcza się zabieranie ryb złowionych przez „gościa" pod warunkiem, że ryby zostaną wpisane do kalendarzyka zapraszającego (zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” na dany rok.)
6. Osoba korzystająca z karty dla okaziciela w trakcie kontroli zobowiązana jest do:
okazania karty gościnnej wraz z dowodem wpłaty, poinformowania kto jest  zapraszającym oraz okazania dowodu tożsamości.

InkedAkweny LI