^ Do góry

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej

BUDOWA RYBACZÓWKI, JAKO ZAPLECZA GOSPODARCZEGO I REKREACYJNEGO DLA STOWARZYSZENIA „KANIOWSKI KARP KRÓLEWSKI”

 

(...)

 

 


 

 

PROMOCJA WĘDKARSTWA JAKO FORMY TURYSTYKI NA OBSZARZE LSR POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH

 

(...)

 

 

 

 


 

 

 

„Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR”.

 

(...)